Δικηγορικό γραφείο

Design: Γιάννης Τοπιζόπουλος – Μίλτος Κοντογιάννης

Φωτογραφία: Κώστας Μητρόπουλος https://www.costasmitropoulos.com/